1. GENERELLE BETINGELSER 

Forretningsbetingelserne for Rasmus Bagger Professionel gør sig gældende pr. 1. november 2020. 

Produkter og tjenester udbydes af: 

Rasmus Bagger Professionel, 

Rødegårdsvej 1 A, 3000 Helsingør,

tlf. 70 22 80 66, info@rasmusbagger.com

Enhver ydelse fra Rasmus Bagger Professionel sker i henhold til nedenstående forretningsbetingelser, medmindre der ved udtrykkelig skriftlig aftales andet mellem parterne. 

Kundens eventuelle ønske af særlige vilkår i ordrer, mails m.v. regnes ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre Rasmus Bagger Professionel skriftligt har accepteret disse vilkår. 

Rasmus Bagger Professionel forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre forretningsbetingelserne. Ved væsentlig ændring, vil Rasmus Bagger Professionel bestræbe sig på at give mindst 14 dages varsel, inden nye vilkår vil træde i kraft. Hvad der udgør en væsentlig ændring, vil alene blive bestemt efter Rasmus Bagger Professionels skøn. 

Der tages forbehold for trykfejl, prisfejl samt eventuelle moms- og afgiftsændringer, der kan forekomme. 

2. PRISER, BETALING OG LEVERING 

Alle priser er i danske kroner og inkl. moms, med mindre andet er nævnt. Betaling sker enten ved bankoverførsel jf. Oplysninger på tilsendt faktura eller gennem vores betalingsmodul på Ridersclub.com eller Rasmusbagger.com

Levering af digitale produkter på Ridersclub.com og Rasmusbagger.com sker øjeblikkeligt ved godkendelse af ordre og herigennem en godkendt betaling. Kunden vil som oftest automatisk indenfor 10 minutter modtage bekræftigelsesmail for betaling med link til download af produkt. Beløb vil derfor blive trukket ved udlevering af produkt.

Ved betaling med faktura gælder følgende betalingsbetingelser på MASTER OF MENTAL TRAINING™ uddannelsen: 

  • 50% af beløbet betales senest 3 uger efter tilmelding. 
  • 50% af beløbet betales senest 1 uge før kursusstart.
  • Bemærk at ved betaling af faktura pålægges administrationsgebyr på 2.000 DKK eks. moms i administrationsgebyr.

Ved onlinebetaling gælder følgende betalingsbetingelser på MASTER OF MENTAL TRAINING™ uddannelsen: 

  • Betaling af fulde beløb.
  • Betaling med rater. Her deles betaling op med en forudbetaling og 3 yderligere rater. Hver rate falder med 45 dages mellemrum. Der pålægges gebyr pr. rate i administrationsgebyr.
  • Betaling med forudbetaling. Her deles betaling op med en forudbetaling og 1 yderliger rate. Raten falder med 45 dages mellemrum. Der pålægges gebyr pr. rate i administrationsgebyr.

Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til rentelovens bestemmelser. 

Produkterne bliver leveret digitalt, via e-mail eller afholdes som kurser eller arrangementer. Levering af digitale produkter sker som oftest indenfor 10 minutter, men der kan i særlige tilfælde gå op til fem hverdage. Digitale produkter kan downloades og bruges til privat brug. Kunden er selv ansvarlig for at have opdateret mailoplysninger. Rasmus Bagger Professionel kan ikke holdes ansvarlig for mails, som Kunden ikke har modtaget. 

3. RETTIGHEDER 

Alle rettigheder til materialer, kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører Rasmus Bagger Professionel og associerede brands. 

Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt, der er angivet under det pågældende produkt. Kursusmaterialer og øvrige produkter må ikke kopieres, reproduceres, scannes, affotograferes, overføres eller lignende til noget elektronisk medie eller til maskinlæsbar form eller papir. Materialet må heller ikke afskrives på papir e.l. Alle forbehold gælder materialet i sin helhed samt dele heraf. 

Brud på ovenstående rettigheder må kun ske med skriftlig tilladelse fra Rasmus Bagger Professionel. Da materiale løbende bliver opdateret og tjekket for fejl, tager Rasmus Bagger Professionel intet ansvar for eventuelle fejl i udleveret materiale. Dette gælder både for egentlige fejl, men også for udeladelse af information. Desuden er Rasmus Bagger Professionel ikke ansvarlig for handlinger udført på servere, klienter m.m. i forbindelse med kurser, ydelser eller udleveret materiale. Kurser afholdes på kundens egen software/hardware. Kursusmaterialer må kun benyttes af personer, der har deltaget på pågældende kursus.  

4. AFLYSNING, REKLAMATIONS- OG FORTRYDELSESRET 

Digitale produkter 

Jævnfør forbrugeraftalelovens § 18, har du som privatkunde 14 dages fortrydelsesret på køb af digitale online produkter. Dette gælder indtil det tidspunkt, hvor download af produktet påbegyndes. Som erhvervskunde er der ingen fortrydelsesret på køb af digitale online produkter. 

Kurser, workshops, uddannelser og events 

Afbestilling af kursus, workshops, uddannelser og events skal ske skriftligt på mail til info@rasmusbagger.com.

Ved enhver afbestilling, uanset tidspunkt, beregnes et gebyr på minimum 15% af uddannelsesafgiften, der fratrækkes det beløb, som refunderes i forbindelse med afbestilling.  

  • Ved framelding mere end 4 uger før 1. kursusdag betales 15 % af uddannelsesafgiften, dvs. tilbagebetaling af 85 % af den indbetalte uddannelsesafgift  
  • Ved framelding mindre end 4 uger til 1. kursusdag kræves samlet 50 % i gebyr, dvs. der sker alene tilbagebetaling af 50 % af den indbetalte uddannelsesafgift. 
  • Ved framelding mindre end 14 dage til 1. kursusdag gives ingen refusion.

Fysiske produkter 

Bøger og andre fysiske produkter kan returneres og ombyttes, hvis produktet er blevet leveret i beskadiget/ikke komplet stand uden beregning for gentagen levering. Købelovens mangelsregler finder anvendelse på varekøb, dvs. bøger og andre fysiske produkter, og Kunden har derfor  24 måneders reklamationsret. Det betyder, at som udgangspunkt kan Kunden få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. 

Kunden skal reklamere inden for rimelig tid efter, at manglen ved varen er opdaget. Hvis der reklameres inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Alle henvendelser vedrørende returret, ombytning eller refusion bedes rettet til Rasmus Bagger Professionel, 

Rødegårdsvej 1 A, 3000 Helsingør,

tlf. 70 22 80 66, info@rasmusbagger.com

5. DATABEHANDLING 

Rasmus Bagger Professionel foretager registreringen af Kundens personoplysninger med det ene formål at kunne levere og behandle varen til Kunden. 

Personoplysninger registreres hos Rasmus Bagger Professionel og opbevares så længe, der opretholdes et formål med opbevaringen af oplysningerne.  

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikres det, at det altid sker ved afgivelse af Kundens udtrykkelige samtykke, således at Kunden er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Dette samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage. 

Direktøren for Rasmus Bagger Professionel har adgang til de oplysninger, der registreres om Kunden. Den dataansvarlige er Rasmus Bagger. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. 

Oplysninger afgivet til Rasmus Bagger Professionel vil ikke på nogen måde blive videregivet eller solgt til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Som registreret hos Rasmus Bagger Professionel har Kunden altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Kunden har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret. 

Disse rettigheder har du efter Databeskyttelsesloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Rasmus Bagger Professionel via e-mail til info@rasmusbagger.com

Cookies 

På www.rasmusbagger.com, www.ridersclub.com  og www.mmt.academy anvendes cookies med det formål at optimere websitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt. Kunden kan til enhver tid slette cookies fra sin computer. Hvordan afhænger af den anvendte browser. 

Logstatistik 

Rasmus Bagger Professionel bruger en logstatistik på www.rasmusbagger.com, www.ridersclub.com og www.mmt.academy, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra, hvor og hvornår websitet forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere www.rasmusbagger.com, www.ridersclub.com og www.mmt.academy 

6. FORCE MAJEURE 

I tilfælde af force majeure tages der forbehold for, at samtlige kurser helt eller delvist, uden varsel, kan flyttes fra fysisk afholdelse til afholdelse online. Afholdelse vil i videst muligt omfang ske indenfor de oprindeligt fastlagte tidsrammer. 

For privatkunder medfører det ikke en særskilt fortrydelsesret, dvs. udover de 14 dage fra købstidspunktet i henhold til forbrugeraftaleloven.  

Force majeure defineres her som krig, epidemier og pandemier, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af Rasmus Bagger Professionel på tidspunktet for salg af det pågældende kursus. 

7. ANSVARSFRASKRIVELSE 

Rasmus Bagger Professionel kan ikke drages til ansvar for andet i forbindelse ved salg af varer og tjenesteydelser, end hvad der følger af gældende relevant lovgivning.

Desuagtet må aktiviteterne afholdt ved arrangementer, kurser, events og lignende anses for at være farligt, hvor der er risiko for såvel person- som tingsskade. I forbindelse med de foregående aktiviteter er Kunden hermed indforstået med følgende ansvarsfraskrivelse. 

Rasmus Bagger Professionel har intet ansvar for eventuelle skader, tyveri eller bortkomst af mine ejendele.